การก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนแม่มอญวิทยา

เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน จ.เชียงราย

  

 

เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน จ.เชียงราย

ร่วมกับ เพื่อนไทยพีบีเอส กู้วิกฤตแผ่นดินไหว กลุ่มอาสาอิสระ และเพื่อนครูบ้านนอก สนับสนุนงบประมาณในการ -การก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง

-วัสดุสำหรับซ่อมสร้างบ้านเรือนผู้ประสบภัย จำนวน 13 หลังคาเรือน

-จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจเด็กและชุมชนรวมงบประมาณทั้งสิ้น 73,187 บาท

okerror sql