ข่าว TPBS พายุถล่มเชียงรายเสียหายกว่า 10,000 หลังคาเรือน