ชาวปกากะญอยิ้ม ได้ใช้สะพานข้ามแม่ตื่นแล้ว หลังโดนน้ำป่าซัดจนพัง

วันที่ 11 มกราคม  นายวาทิต ปัญญาคม  นายอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดสะพานข้ามแม่น้ำแม่ตื่น หรือชาวบ้านซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงปกากะญอ เรียกว่าสะพานบ้านโบเก่  ข้ามแม่น้ำแม่ตื่น ที่บ้านห้วยมะขาม หมู่ 3 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก หลังถูกกระแสน้ำซัดขาด เมื่อปี 2552 และ ปี 2554  ถึง 2 ครั้ง และทางราชการโดยศูนย์ก่อสร้างสะพาน ที่ 1 กรมทางหลวง ได้ก่อสร้างใหม่แล้วเสร็จจนมีการเปิดใช้ในครั้งนี้ โดยในพิธีทำบุญ และเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำแม่ตื่น มีชาวบ้านไปร่วมพิธีและแสดงความยินดีหลายร้อยคน

สำหรับปี 2552 และ ปี 2554 ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยน้ำได้พัดกัดเซาสะพานยาว 100 เมตร ข้ามแม่น้ำแม่ตื่น บริเวณบ้านโบเส่ หมู่ 3 ต.แม่ตื่น พังขาดออกเป็น 2 ท่อน ทำให้ประชาชน ราว 9 หมู่บ้าน  ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงปกากะญอ ประกอบด้วย หมู่บ้าน-บ้านโบเส่, บ้านคำหวัน, บ้านแพะ, บ้านห้วยพลู, บ้านทีนามู, บ้านหมาบ้า, บ้านสินา และบ้านห้วยน้ำเย็น ชาวบ้าน 1,800 ครอบครัว  กว่า 8,000 คน ในพื้นที่ ต.แม่ตื่น ได้ใช้ประโยชน์จากสะพานแห่งนี้

ที่มาของข่าว