ซ้อมแผนอพยพ บ.อาดี่ จ.เชียงราย

 
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ได้มีการจัดทำโครงการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัย ภายใต้ชื่อ "โครงการซ้อมแผนอพยพหมู่บ้านเสี่ยงภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ซึ่งจัดทำการซักซ้อมขึ้นที่บ้านอาดี่ หมู่ 13 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย จากการตรวจสอบทางธรณีวิทยาจากหน่วยงานป้องกันภัยของทางเทศบาลตำบลแม่ยาวระบุว่า บ้านอาดี่ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยป่าเขา อีกทั้งพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีลำน้ำห้วยหลุไหลผ่าน ดังนั้นทางเทศบาลจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตือนภัย การรู้เส้นทางที่หลบหนีที่มีความปลอดภัยสูงเมื่อถึงคราวที่ต้องมีการอพยพ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงในอนาคตชาวบ้านจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกวิธี  นอกจากนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่ยังมีการแบ่งบทบาทหน้าที่และแต่งตั้งชาวบ้านออกเป็นสามฝ่าย โดยแบ่งเป็นฝ่ายบรรเทาสาธารภัยและตรวจสอบ/ค้นหา ,ฝ่ายรักษาความสงบและความปลอดภัย ,และฝ่ายอื่นๆ ผู้ที่คอยจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ ส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตามต่อไป
          จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้ พบว่าชาวบ้าน บ้านอาดี่ต่างให้ความร่วมมือและเข้าร่วมซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยกันเป็นจำนวนมาก และปิดท้ายด้วยการมอบแผนที่ตั้งอาณาเขตของหมู่บ้านให้กับชาวบ้าน บ้านอาดี่เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานของชุมชนต่อไป

 

 

 

 

 

ทีมข่าว  disaster  

มูลนิธิกระจกเงา

1 กรกฎาคม 2556