ซ้อมแผนอพยพ บ.อาดี่ จ.เชียงราย

 
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ได้มีการจัดทำโครงการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัย ภายใต้ชื่อ "โครงการซ้อมแผนอพยพหมู่บ้านเสี่ยงภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ซึ่งจัดทำการซักซ้อมขึ้นที่บ้านอาดี่ หมู่ 13 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย จากการตรวจสอบทางธรณีวิทยาจากหน่วยงานป้องกันภัยของทางเทศบาลตำบลแม่ยาวระบุว่า บ้านอาดี่ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยป่าเขา อีกทั้งพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีลำน้ำห้วยหลุไหลผ่าน ดังนั้นทางเทศบาลจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตือนภัย การรู้เส้นทางที่หลบหนีที่มีความปลอดภัยสูงเมื่อถึงคราวที่ต้องมีการอพยพ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงในอนาคตชาวบ้านจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกวิธี  นอกจากนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่ยังมีการแบ่งบทบาทหน้าที่และแต่งตั้งชาวบ้านออกเป็นสามฝ่าย โดยแบ่งเป็นฝ่ายบรรเทาสาธารภัยและตรวจสอบ/ค้นหา ,ฝ่ายรักษาความสงบและความปลอดภัย ,และฝ่ายอื่นๆ ผู้ที่คอยจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ ส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตามต่อไป
          จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้ พบว่าชาวบ้าน บ้านอาดี่ต่างให้ความร่วมมือและเข้าร่วมซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยกันเป็นจำนวนมาก และปิดท้ายด้วยการมอบแผนที่ตั้งอาณาเขตของหมู่บ้านให้กับชาวบ้าน บ้านอาดี่เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานของชุมชนต่อไป

 

 

 

 

 

ทีมข่าว  disaster  

มูลนิธิกระจกเงา

1 กรกฎาคม 2556

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './disaster_db1/drupal_semaphore' is marked as crashed and should be repaired: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) in lock_may_be_available() (line 167 of /home/disaster/domains/disasterthailand.org/public_html/includes/lock.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './disaster_db1/drupal_watchdog' is marked as crashed and should be repaired: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:222:"SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './disaster_db1/drupal_semaphore' is marked as crashed and should be repaired: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) ";s:9:"%function";s:23:"lock_may_be_available()";s:5:"%file";s:73:"/home/disaster/domains/disasterthailand.org/public_html/includes/lock.inc";s:5:"%line";i:167;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://www.disasterthailand.org/%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%9E-%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.146.59.51 [:db_insert_placeholder_9] => 1503222279 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/disaster/domains/disasterthailand.org/public_html/modules/dblog/dblog.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './disaster_db1/drupal_semaphore' is marked as crashed and should be repaired: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 124380038659995a0763f546.66001345 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/disaster/domains/disasterthailand.org/public_html/includes/lock.inc).