น้ำป่าหลากไหลทะลักบ้านห้วยขม

 

 

เมื่อเวลาประมาณ 07.00น.ของวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน บ้านห้วยขม หมู่ที่1 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหาย โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดกับทางน้ำไหลผ่านกว่า 40 หลังคาเรือน เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ใดเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยจากคำบอกเล่าของชาวบ้าน สันนิษฐานว่า ฝนได้เริ่มตกลงมาในช่วงเวลาเช้าตรู่ของวันที่ 6 กันยายน และตกติดต่อกันเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง ทำให้น้ำบริเวณต้นน้ำบนภูเขามีปริมาณมากขึ้น ประกอบกับที่ขณะนั้นฝายน้ำล้นของ หมู่บ้านห้วยชมภู หมู่ที่10 ตำบลแม่ยาว ซึ่งเป็นฝายกึ่งถาวรที่สร้างขึ้นเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำแม่ยาวในปริมาณที่มากได้ชำรุดเสียหายอยู่ เมื่อปะทะเข้ากับเศษไม้และเศษดินที่น้ำป่าหอบมาฝายน้ำล้นที่เปรียบเสมือนกับคันกั้นน้ำจึงพังทลายลง ส่งผลให้มวลน้ำปริมาณมากไหลลงสู่แม่น้ำแม่ยาวในเวลาอันรวดเร็ว น้ำในแม่น้ำแม่ยาวจึงทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านห้วยขม หมู่ที่1 ซึ่งเป็นหมู่บ้านใต้ต้นน้ำ และเป็นบริเวณเส้นทางน้ำไหลผ่าน โดยความช่วยเหลือเบื้องต้นในขณะนี้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ในด้านการฟื้นฟูสาธารณูปโภคต่างๆ ส่วนความช่วยเหลือหลังจากนี้ยังคงต้องติดตามต่อไป

 

เรียบเรียงโดย นายพงษ์กฤษณ์ จันทร์เชื้อ (แบงค์)

นักศึกษาฝึกงาน  โครงการ การจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน

image: