สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ จ.แม่ฮ่องสอน

 

สำรวจพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยพิบัติ รอบนี้เราไปเยือนถิ่นพี่น้องปากาเกอะญอแถบชายฝั่งสาละวิน เมื่อช่วงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิกระจกเงา ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนพี่น้องชนเผ่าปากาเกอะญอ บ้านปู่ทา ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งทางทีมงานเจ้าหน้าที่ของเราได้ลงไปพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ พร้อมทั้งทำอาหารเย็นเลี้ยง

 

  

 

 

 

ทีมข่าว Disaster มูลนิธิกระจกเงา
26 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './disaster_db1/drupal_semaphore' is marked as crashed and should be repaired: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) in lock_may_be_available() (line 167 of /home/disaster/domains/disasterthailand.org/public_html/includes/lock.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './disaster_db1/drupal_watchdog' is marked as crashed and should be repaired: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:222:"SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './disaster_db1/drupal_semaphore' is marked as crashed and should be repaired: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) ";s:9:"%function";s:23:"lock_may_be_available()";s:5:"%file";s:73:"/home/disaster/domains/disasterthailand.org/public_html/includes/lock.inc";s:5:"%line";i:167;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://www.disasterthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.146.59.51 [:db_insert_placeholder_9] => 1503222250 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/disaster/domains/disasterthailand.org/public_html/modules/dblog/dblog.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './disaster_db1/drupal_semaphore' is marked as crashed and should be repaired: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 1725902607599959eaa3cc08.21900758 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/disaster/domains/disasterthailand.org/public_html/includes/lock.inc).