สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ จ.แม่ฮ่องสอน

 

สำรวจพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยพิบัติ รอบนี้เราไปเยือนถิ่นพี่น้องปากาเกอะญอแถบชายฝั่งสาละวิน เมื่อช่วงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิกระจกเงา ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนพี่น้องชนเผ่าปากาเกอะญอ บ้านปู่ทา ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งทางทีมงานเจ้าหน้าที่ของเราได้ลงไปพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ พร้อมทั้งทำอาหารเย็นเลี้ยง

 

  

 

 

 

ทีมข่าว Disaster มูลนิธิกระจกเงา
26 กุมภาพันธ์ 2557