สื่อวิดีทัศน์

      

        

1. สื่อสาธารณะ นักข่าวพลเมือง วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

2. สื่อสาธารณะ นักข่าวพลเมือง วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

3. สื่อสาธารณะ นักข่าวพลเมือง วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560

4. สื่อสาธารณะ นักข่าวพลเมือง วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

5. สื่อสาธารณะ นักข่าวพลเมือง วันที่ 5 เมษายน 2559 6. สื่อสาธารณะ นักข่าวพลเมือง วันที่ 2 ตุลาคม 2558
7. สื่อสาธารณะ นักข่าวพลเมือง วันที่ 2 กันยายน 2558 8. สื่อสาธารณะ นักข่าวพลเมือง วันที่ 5 สิงหาคม 2558
9. สื่อสาธารณะ นักข่าวพลเมือง วันที่ 1 สิงหาคม 2558 10. สื่อสาธารณะ นักข่าวพลเมือง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
11. สื่อสาธารณะ นักข่าวพลเมือง วันที่ 17 กรกฏาคม 2558 12. สื่อสาธารณะ นักข่าวพลเมือง วันที่ 12 สิงหาคม 2559

 

 

1. สื่อวิดีทัศน์เรื่อง รู้ทันภัยพิบัติ ตอน "เท่าทันโลก"   Download

2. สื่อวิดีทัศน์เรื่อง รู้ทันภัยพิบัติ ตอน "โคลนถล่ม"   Download

3. สื่อวิดีทัศน์เรื่อง รู้ทันภัยพิบัติ ตอน "อุทกภัย"   Download

4. สื่อวิดีทัศน์เรื่อง รู้ทันภัยพิบัติ ตอน "มลพิษทางอากาศ"   Download 

 

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './disaster_db1/drupal_semaphore' is marked as crashed and should be repaired: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) in lock_may_be_available() (line 167 of /home/disaster/domains/disasterthailand.org/public_html/includes/lock.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './disaster_db1/drupal_watchdog' is marked as crashed and should be repaired: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:222:"SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './disaster_db1/drupal_semaphore' is marked as crashed and should be repaired: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) ";s:9:"%function";s:23:"lock_may_be_available()";s:5:"%file";s:73:"/home/disaster/domains/disasterthailand.org/public_html/includes/lock.inc";s:5:"%line";i:167;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://www.disasterthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.146.59.51 [:db_insert_placeholder_9] => 1503222571 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/disaster/domains/disasterthailand.org/public_html/modules/dblog/dblog.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './disaster_db1/drupal_semaphore' is marked as crashed and should be repaired: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 198152367759995b2b3fc910.73835486 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/disaster/domains/disasterthailand.org/public_html/includes/lock.inc).