ติดต่อเรา

Children and Community Participationin Climate Change Adaptation
and Disaster Risk Reductionin Northern Thailand and Mekong Sub Region.

เลขที่ 241 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-737-494  Email : disaster@bannok.com
หัวหน้าโครงการ    : คุณโจ้        081-960-7090   Email : jo_bannok@hotmail.com
 

>> คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ <<